Lagalegur fyrirvari

Upplýsingar birtar á vef ţessum eru byggđar á heimildum sem Kjölfesta slhf. (Kjölfesta) telur áreiđanlegar en ábyrgist ekki ađ séu réttar. Kjölfestu er

Lagalegur fyrirvari

Upplýsingar birtar á vef þessum eru byggðar á heimildum sem Kjölfesta slhf. (Kjölfesta) telur áreiðanlegar en ábyrgist ekki að séu réttar. Kjölfestu er ekki skylt að uppfæra upplýsingarnar á vefnum en leitast engu að síður við að þær séu sem áreiðanlegastar á hverjum tíma. Upplýsingarnar kunna að breytast fyrirvaralaust.

Upplýsingar sem birtar eru á vef Kjölfestu fela á engan hátt í sér ráðleggingar um kaup eða sölu í tengslum við tiltekna fjármálagerninga. Notendur vefsins bera einir ábyrgð á þeim fjárfestingaákvörðunum sem teknar eru á grundvelli upplýsinga sem birtar eru á vefnum. Kjölfesta ber hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef Kjölfestu, né heldur tjóni sem rekja má til þess að ekki var hægt að nota vefinn hvort sem um skemmri eða lengri tíma er að ræða.

Kjölfesta á höfundarrétt á öllum upplýsingum sem birtar eru á vef félagsins nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Kjölfestu þarf til að mega endurbirta upplýsingar af vef félagsins, dreifa þeim eða afrita. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita eða dreifa. Viðskiptavinum  Kjölfestu er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Lagalegur fyrirvari vegna tölvupóstsendinga

Tölvupóstur með upplýsingum og eftir atvikum viðhengi sem sendur er með netfangi í eigu Kjölfestu, gæti innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á. Efni hans og innihald er á ábyrgð þess starfsmanns sem sendir hann, tengist innihaldið ekki starfsemi Kjölfestu. Berist þér tölvupóstur sem yður var ranglega sendur og/eða fyrir mistök, er þess vinsamlegast farið á leit að þér gætið fyllsta trúnaðar, tilkynnið sendanda og eyðið póstssendingunni eins og skylt er skv. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti.

Svćđi